Drepanopeziza ribis 1 (3648 x 2736 + RAW) Ribes nigrum


Drepanopeziza ribis 2 (3648 x 2736 + RAW) Ribes nigrum


Drepanopeziza ribis 3 (3648 x 2736 + RAW) Ribes nigrum


Drepanopeziza ribis 4 (2048 x 1536) Ribes nigrum


Drepanopeziza ribis 5 (2048 x 1536) Ribes nigrum


Drepanopeziza ribis 6 (2048 x 1536) Ribes nigrum


Drepanopeziza ribis 7 (3264 x 2448) Ribes nigrum


Drepanopeziza ribis 8 (2448 x 3264) Ribes nigrum


Drepanopeziza ribis 9 (2448 x 3264) Ribes nigrum