Mycena galericulata 1 (3264 x 2448 + RAW)


Mycena galericulata 2 (3264 x 2448 + RAW)


Mycena galericulata 3 (3264 x 2448 + RAW)


Mycena galericulata 4 (3264 x 2448 + RAW)


Mycena galericulata 5 (3264 x 2448 + RAW)


Mycena galericulata 6 (3264 x 2448 + RAW)


Mycena galericulata 7 (3264 x 2448 + RAW)


Mycena galericulata 8 (3264 x 2448 + RAW)