Operophtera brumata 1 (3648 x 2736 + RAW) Fagus sylvatica


Operophtera brumata 2 (3648 x 2736 + RAW) Fagus sylvatica


Operophtera brumata 3 (3648 x 2736 + RAW) Fagus sylvatica


Operophtera brumata 4 (3648 x 2736 + RAW) Fagus sylvatica


Operophtera brumata 5 (1408 x 1040) Fagus sylvatica


Operophtera brumata 6 (3648 x 2736 + RAW) Fagus sylvatica