Phytoptus avellana 1 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 2 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 3 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 4 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 5 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 6 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 7 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 8 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 9 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 10 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 11 (3648 x 2736 + RAW) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 12 (3264 x 2448 + RAW) Corylus avellana


Phytoptus avellana 13 (3264 x 2448 + RAW) Corylus avellana


Phytoptus avellana 14 (3264 x 2448 + RAW) Corylus avellana


Phytoptus avellana 15 (3264 x 2448 + RAW) Corylus avellana


Phytoptus avellana (larvae + egg) 16 (3928 x 2740) Corylus avellana


Phytoptus avellana (larvae + egg) 17 (3368 x 2300) Corylus avellana


Phytoptus avellana (larvae + egg) 18 (2816 x 2116) Corylus avella


Phytoptus avellana 19 (2560 x 1920) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 20 (2560 x 1920) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 21 (2560 x 1920) Corylus avellana 'Zellernød'


Phytoptus avellana 22 (2560 x 1920) Corylus avellana 'Zellernød'