Cladosporium paeoniae (Graphiopsis chlorocephala) 1 (3848 x 2736 + RAW) Paeonia latifolia 'Red Giant'

First | Previous Picture | Next Picture | Last